Basidiomycota — Ustilaginomycetes (Smut fungi)

Ustilago sp. (Ustilaginaeae) with cf. Eleusine indica (Poaceae) — 13.07.2022

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya