Coleoptera — Buprestidae (Jewel beetles, Metallic wood-boring beetles) — Agrilinae

Pseudagrilus sophorae (Buprestidae, Agrilinae) — 19.09.2022

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

Pseudagrilus sophorae (Buprestidae, Agrilinae) — 19.09.2022

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

Pseudagrilus sophorae (Buprestidae, Agrilinae) — 16.10.2022