Coleoptera — Chrysomelidae (Leaf beetles) — Bruchinae (Bean weevils, Seed beetles)

Spermophagus sp. (Chrysomelidae, Chrysomelinae) — 10.09.2022

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya