Coleoptera — Coccinellidae (Ladybugs, Ladybirds) — Epilachninae

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

Epilachna varivestis (Coccinellidae, Epilachninae) — 28.03.2023

cf. Solanophila paykullii (Coccinellidae, Epilachninae) and (Solanaceae, Solanoideae) — 18.10.2022