Coleoptera — Coccinellidae (Ladybugs, Ladybirds) — Scymninae

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

Hyperaspis pantherina (Coccinellidae, Scymninae) — 20.03.2023

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya