Coleoptera — Melyridae (Soft-winged flower beetles) — Malachiinae

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

Malachius cf. bipustulatus (Melyridae, Malachiinae) — 03.03.2023

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya