Diptera — Chironomidae (Chironomids, Nonbiting midges, Lake flies) — Chironominae

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

Chironomus sp. (Chironomidae, Chironominae) and Tithonia diversifolia (Asteraceae, Asteroideae) — 25.03.2023

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

Chironomus sp. (Chironomidae, Chironominae) — 27.03.2023

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

Chironomidae, Chironominae sp. — 10.09.2022