Diptera — Muscidae (House flies, Stable flies) — Coenosiinae

cf. Limnophora thomasseti (Muscidae, (Muscidae, Coenosiinae) 23-08-2022

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya