Hemiptera — Heteroptera — Acanthosomatidae (Shield bugs, Stink bugs)

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya
by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

Acanthosomatidae sp. and Lantana camara (Verbenaceae, Lantanoideae) — 01.03.2023