Hemiptera — Heteroptera — Lygaeidae (Seed bugs) — Orsillinae

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

Nysius sp. (Lygaeidae, Orsillinae) and cf. Alternanthera pungens (Amaranthaceae, Gomphrenoideae) — 05.04.2023

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

Nysius sp. (Lygaeidae, Orsillinae) and cf. Alternanthera pungens (Amaranthaceae, Gomphrenoideae) — 03.10.2022

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

Nysius sp. (Lygaeidae, Orsillinae) — 17.10.2022