Hemiptera — Heteroptera — Plataspididae (Globular stink bugs)

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

cf. Coptosoma sp. (Plataspididae) with Poaceae sp. — 16.10.2022

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

cf. Coptosoma sp. (Plataspididae) with Poaceae sp. — 16.10.2022