Hemiptera — Heteroptera — Rhyparochromidae (Seed bug)

by Deniez Maramba

cf. Rhyparochromidae sp. – 01.09.2022

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya