Hemiptera — Heteroptera — Scutelleridae (Shield-backed bugs) — Hoteinae

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

Hotea subfasciata (Scutelleridae, Hoteinae) (nymph?) — 15.10.2022

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

Hotea subfasciata (Scutelleridae, Hoteinae) (nymph?) — 11.03.2023