Lepidoptera — Lecithoceridae (Long-horned moths)

Vorschau in neuem Tab

Dragmatucha proaula (Lecithoceridae) – 03.10.2022

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

Lecithoceridae sp. with Tylosema fassoglensis (Fabaceae, Cercidoideae) – 17.10.2022