Lepidoptera — Noctuidae (Owlet moths) — Bagisarinae

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

Amyna axis (Noctuidae, Bagisarinae) — 27.05.2022

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

Amyna axis (Noctuidae, Bagisarinae) — 08.02.2023

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

Amyna axis (Noctuidae, Bagisarinae) and Dovyalis caffra (Salicaceae, Salicoideae) (planted) — 02.03.2022