Lepidoptera — Nymphalidae — Danainae (Milkweed butterflies)

by Deniez Maramba

Danaus chrysippus f. dorippus (Nymphalidae, Danainae) – 10.05.2022

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya