Mantodea — Eremiaphilidae (Bark mantids)

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

cf. Eremiaphilidae sp. — 28.03.2023

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

cf. Eremiaphilidae sp. and Centella asiatica (Apiaceae, Mackinlayoideae) — 28.03.2023