Neuroptera — Mantispidae (Mantidflies, Mantispids, Mantid lacewings, Mantisflies) — Mantispinae

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

Mantispa sp. (Mantispidae, Mantispinae) — 23.09.2022

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya