Tracheophyta (Plants) — Euphorbiaceae (Spurge family) — Crotonioideae

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

Croton macrostachyus (Euphorbiaceae, Crotonoideae) — 24.09.2022

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya