Invertebrata (Invertebrates) — Odonata — Coenagrionidae (Damselflies) — Pseudagrioninae — Pseudagrionini — PseudagrionP. sp. — [portraits]

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

cf. Pseudagrion sp. (Coenagrionidae, Pseudagrioninae, Pseudagrionini) and Poaceae sp. — 16.02.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

cf. Pseudagrion sp. (Coenagrionidae, Pseudagrioninae, Pseudagrionini) and Poaceae sp. (dead stalk) — 08.02.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

cf. Pseudagrion sp. (Coenagrionidae, Pseudagrioninae, Pseudagrionini) and Poaceae sp. (dead stalk) — 13.11.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

cf. Pseudagrion sp. (Coenagrionidae, Pseudagrioninae, Pseudagrionini) and Poaceae sp. (dead stalk) — 13.11.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

cf. Pseudagrion sp. (Coenagrionidae, Pseudagrioninae, Pseudagrionini) and Poaceae sp. (dead stalk) — 13.11.2023