Invertebrata (Invertebrates) — Mantodea — Chroicopteridae (Chroicopterid mantises) — Tarachininae — Gonypetellini — GonypetellaG. sp.

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

cf. Gonypetella sp. (Chroicopteridae, Tarachininae, Gonypetellini) — 17.07.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

cf. Gonypetella sp. (Chroicopteridae, Tarachininae, Gonypetellini) — 17.07.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

cf. Gonypetella sp. (Chroicopteridae, Tarachininae, Gonypetellini) — 22.05.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

cf. Gonypetella sp. (Chroicopteridae, Tarachininae, Gonypetellini) and Poaceae sp. — 28.03.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

cf. Gonypetella sp. (Chroicopteridae, Tarachininae, Gonypetellini) and Centella asiatica (Apiaceae, Mackinlayoideae, Mackinlayeae) — 28.03.2023