Invertebrata (Invertebrates) — Coleoptera — Coccinellidae (Ladybugs, Ladybirds) — Scymninae — Scymnini (Dusky Ladybugs) — HyperaspisH. pantherina

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Hyperaspis pantherina (Coccinellidae, Scymninae, Scymnini) — 20.03.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Hyperaspis pantherina (Coccinellidae, Scymninae, Scymnini) — 20.03.2023