Invertebrata (Invertebrates) — Coleoptera — Scarabaeidae (Scarabs, Scarab beetles, Chafers) — Cetoniinae (Flower Chafers) — Goliathini — GnathoceraG. sp.

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Gnathocera sp. (Scarabaeidae, Cetoniinae, Goliathini) — 28.03.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Gnathocera sp. (Scarabaeidae, Cetoniinae, Goliathini) — 28.03.2023