Invertebrata (Invertebrates) — Hemiptera — Heteroptera — Notonectidae — [indet.]

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Notonectidae sp. and water surface — 10.09.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Notonectidae sp. and water surface — 10.09.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Notonectidae sp. and water surface — 10.09.2022