Invertebrata (Invertebrates) — Hemiptera — Heteroptera — Pentatomidae (Shield bugs, Stink bugs) — Pentatominae — [indet.]

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pentatomidae, Pentatomidae sp. — 21.10.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pentatomidae, Pentatomidae sp. — 04.10.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pentatomidae, Pentatomidae sp. — 26.07.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pentatomidae, Pentatomidae sp. [nymph] — 31.10.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pentatomidae, Pentatomidae sp. [nymph] and Poaceae sp. — 26.07.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pentatomidae, Pentatomidae sp. [nymph] — 03.02.2023