Invertebrata (Invertebrates) — Hemiptera — Heteroptera — Plataspididae (Globular stink bugs) — Plataspidinae — Plataspini — CoptosomaC. marginellum

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Coptosoma marginellum (Plataspididae, Plataspidinae) — 29.09.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Coptosoma marginellum (Plataspididae, Plataspidinae) — 04.03.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Coptosoma marginellum (Plataspididae, Plataspidinae) — 30.03.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Coptosoma marginellum (Plataspididae, Plataspidinae) — 30.03.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Coptosoma marginellum (Plataspididae, Plataspidinae) — 07.10.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Coptosoma marginellum (Plataspididae, Plataspidinae) — 20.03.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Coptosoma marginellum (Plataspididae, Plataspidinae) — 02.03.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Coptosoma marginellum (Plataspididae, Plataspidinae) — 02.03.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Coptosoma marginellum (Plataspididae, Plataspidinae) — 20.03.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Coptosoma marginellum (Plataspididae, Plataspidinae) and Poaceae sp. — 21.10.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Coptosoma marginellum (Plataspididae, Plataspidinae) — 03.02.2023