Invertebrata (Invertebrates) — Coleoptera — Chrysomelidae (Leaf beetles) — Cassidinae (Tortoise beetles, Leaf-mining beetles) — Cassidini — CassidaC. sp. — [larvae] — [portraits]

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

cf. Cassida sp. (Chrysomelidae, Cassidinae, Cassidini) [larva] and Solanum incanum (Solanaceae, Solanoideae, Solaneae) — 27.06.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

cf. Cassida sp. (Chrysomelidae, Cassidinae, Cassidini) [larva] and Solanum incanum (Solanaceae, Solanoideae, Solaneae) — 27.06.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

cf. Cassida sp. (Chrysomelidae, Cassidinae, Cassidini) [larva] and Solanum incanum (Solanaceae, Solanoideae, Solaneae) — 02.06.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

cf. Cassida sp. (Chrysomelidae, Cassidinae, Cassidini) [larva] and Solanum incanum (Solanaceae, Solanoideae, Solaneae) — 02.06.2023