Invertebrata (Invertebrates) — Diptera — Lauxaniidae (Lauxaniid flies) — Lauxaniinae — [indet.]

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

cf. Lindneromyia sp. (Platypezidae, Platypezinae) and Tithonia diversifolia (Asteraceae, Asteroideae, Heliantheae) — 31.10.2022

📷 by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Template