Invertebrata (Invertebrates) — Hemiptera — Auchenorrhyncha — Cixiidae (Planthoppers) — C. sp. — [portraits]

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Cixiidae sp. — 03.11.2023-11-03

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Cixiidae sp. — 03.11.2023-11-03