Invertebrata (Invertebrates) — Hemiptera — Heteroptera — Lygaeidae (Seed bugs) — Lygaeinae — Lygaeini — SpilostethusS. pandurus

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Spilostethus pandurus (Lygaeidae, Lygaeinae, Lygaeini) and Alternanthera pungens (Amaranthaceae, Gomphrenoideae, Gomphreneae) — 24.07.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Spilostethus pandurus (Lygaeidae, Lygaeinae, Lygaeini) and Alternanthera pungens (Amaranthaceae, Gomphrenoideae, Gomphreneae) — 24.07.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Spilostethus cf. pandurus (Lygaeidae, Lygaeinae, Lygaeini) [♂,♀] and Solanum incanum (Solanaceae, Solanoideae, Solaneae) — 11.03.2023