Invertebrata (Invertebrates) — Hemiptera — Heteroptera — Scutelleridae (Shield-backed bugs) — S. sp.-2 — [portraits]

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Scutelleridae sp. — 25.06.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Scutelleridae sp. — 25.06.2023