Invertebrata (Invertebrates) — Hemiptera — Heteroptera — Scutelleridae (Shield-backed bugs) — S. sp.-3 — [portraits]

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Scutelleridae sp. [nymph] — 01.11.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Scutelleridae sp. [nymph] — 01.11.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Scutelleridae sp. [nymph] — 01.11.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Scutelleridae sp. [nymph] — 01.11.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Scutelleridae sp. [nymph] — 01.11.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Scutelleridae sp. [nymph] — 01.11.2023