Invertebrata (Invertebrates) — Hymenoptera — Apidae (Bees) — Meliponinae — Meliponini — M. sp. — [portraits]

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Apidae, Meliponinae, Meliponini sp. and metal frame — 26.09.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Apidae, Meliponinae, Meliponini sp. and metal frame — 26.09.2023