Invertebrata (Invertebrates) — Hymenoptera — Ichneumonidae (Ichneumon wasps) — Ichneumoninae — Ichneumonini — I. sp.-2 — [portraits]

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Ichneumonidae, Ichneumoninae, Ichneumonini sp. — 01.08.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Ichneumonidae, Ichneumoninae, Ichneumonini sp. — 01.08.2023