Invertebrata (Invertebrates) — Lepidoptera — Nymphalidae — Nymphalinae — Junoniini — JunoniaJ. pelagra actia

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Precis pelagra actia (Nymphalidae) — 27.07.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Precis pelagra actia (Nymphalidae) and soil surface — 27.07.2022