Invertebrata (Invertebrates) — Lepidoptera — Erebidae (Erebid moths) — Herminiinae (Litter moths) — H. sp. — [portraits]

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Erebidae, Herminiinae sp. and Tithonia diversifolia (Asteraceae, Asteroideae, Heliantheae) — 23.09.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Erebidae, Herminiinae sp. — 24.09.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Erebidae, Herminiinae sp. — 23.09.2022