Invertebrata (Invertebrates) — Mantodea — Hymenopodidae (incl. Flower mantises) — Hymenopodinae — Hymenopodini — PseudocreobotraP. wahlbergi — [imagines] — [portraits]

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pseudocreobotra wahlbergi (Hymenopodidae, Hymenopodinae, Hymenopodini) and Guizotia scabra (Asteraceae, Asteroideae, Millerieae) — 24.07.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pseudocreobotra wahlbergi (Hymenopodidae, Hymenopodinae, Hymenopodini) and Guizotia scabra (Asteraceae, Asteroideae, Millerieae) — 24.07.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pseudocreobotra wahlbergi (Hymenopodidae, Hymenopodinae, Hymenopodini) and Dyschoriste cf. nagchana (Acanthaceae, Acanthoideae, Ruellieae) — 10.06.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pseudocreobotra wahlbergi (Hymenopodidae, Hymenopodinae, Hymenopodini) and Dyschoriste cf. nagchana (Acanthaceae, Acanthoideae, Ruellieae) — 10.06.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pseudocreobotra wahlbergi (Hymenopodidae, Hymenopodinae, Hymenopodini) — 10.06.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pseudocreobotra wahlbergi (Hymenopodidae, Hymenopodinae, Hymenopodini) and Dyschoriste cf. nagchana (Acanthaceae, Acanthoideae, Ruellieae) — 10.06.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pseudocreobotra wahlbergi (Hymenopodidae, Hymenopodinae, Hymenopodini) and Dyschoriste cf. nagchana (Acanthaceae, Acanthoideae, Ruellieae) — 10.06.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pseudocreobotra wahlbergi (Hymenopodidae, Hymenopodinae, Hymenopodini) — 25.06.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pseudocreobotra wahlbergi (Hymenopodidae, Hymenopodinae, Hymenopodini) — 25.06.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pseudocreobotra wahlbergi (Hymenopodidae, Hymenopodinae, Hymenopodini) — 01.07.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pseudocreobotra wahlbergi (Hymenopodidae, Hymenopodinae, Hymenopodini) — 01.07.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pseudocreobotra wahlbergi (Hymenopodidae, Hymenopodinae, Hymenopodini) — 01.07.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pseudocreobotra wahlbergi (Hymenopodidae, Hymenopodinae, Hymenopodini) — 01.07.2023