Invertebrata (Invertebrates) — Odonata — Coenagrionidae (Damselflies) — Pseudagrioninae — Pseudagrionini — PseudagrionP. hageni — [portraits]

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pseudagrion hageni (Coenagrionidae, Pseudagrioninae, Pseudagrionini) [♂] and Tithonia diversifolia (Asteraceae, Asteroideae, Heliantheae) — 04.10.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pseudagrion hageni (Coenagrionidae, Pseudagrioninae, Pseudagrionini) [♂] and stalk — 08.02.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pseudagrion hageni (Coenagrionidae, Pseudagrioninae, Pseudagrionini) [♂] and Poaceae sp. (dead stalk) — 01.11.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pseudagrion hageni (Coenagrionidae, Pseudagrioninae, Pseudagrionini) [♀] — 21.11.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pseudagrion hageni (Coenagrionidae, Pseudagrioninae, Pseudagrionini) [♀] — 21.11.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pseudagrion hageni (Coenagrionidae, Pseudagrioninae, Pseudagrionini) [♀] — 21.11.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Pseudagrion hageni (Coenagrionidae, Pseudagrioninae, Pseudagrionini) [♀] — 21.11.2023