Tracheophyta (Plants) — Fabaceae (Leguminosae, Legumes) — Faboideae — Indigofereae — IndigoferaI. volkensii

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Indigofera volkensii (Fabaceae, Faboideae, Indigofereae) — 16.03.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Indigofera volkensii (Fabaceae, Faboideae, Indigofereae) — 28.06.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Indigofera volkensii (Fabaceae, Faboideae, Indigofereae) — 20.07.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Indigofera volkensii (Fabaceae, Faboideae, Indigofereae) — 01.04.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

cf. Indigofera volkensii (Fabaceae, Faboideae, Indigofereae) — 24.06.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

cf. Indigofera volkensii (Fabaceae, Faboideae, Indigofereae) — 24.06.2023