Tracheophyta (Plants) — Fabaceae (Leguminosae, Legumes) — Faboideae — Indigofereae — IndigoferaI. sp. — [portraits]

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Indigofera sp. (Fabaceae, Faboideae, Indigofereae) — 24.06.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Indigofera sp. (Fabaceae, Faboideae, Indigofereae) — 24.06.2023