Tracheophyta (Plants) — Oxalidaceae (Wood sorrel family) — Oxalidoideae — Oxalideae — OxalisO. latifolia

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Oxalis latifolia (Oxalidaceae, Oxalidoideae, Oxalideae) — 19.00.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Puccinia cf. oxalidis (Pucciniaceae) and Oxalis latifolia(Oxalidaceae, Oxalidoideae, Oxalideae) — 16.01.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Oxalis latifolia (Oxalidaceae, Oxalidoideae, Oxalideae) and Puccinia cf. oxalidis (Pucciniaceae) — 16.01.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Oxalis latifolia (Oxalidaceae, Oxalidoideae, Oxalideae) — 21.03.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Oxalis latifolia (Oxalidaceae, Oxalidoideae, Oxalideae) — 21.03.2023