Tracheophyta (Plants) — Fabaceae (Leguminosae, Legumes) — Faboideae — Indigofereae — IndigoferaI. hirsuta

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Indigofera hirsuta (Fabaceae, Faboideae, Indigofereae) — 28.04.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Indigofera hirsuta (Fabaceae, Faboideae, Indigofereae) — 28.04.2023