Tracheophyta (Plants) — Fabaceae (Leguminosae, Legumes) — Faboideae — Indigofereae — IndigoferaI. spicata

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Indigofera spicata (Fabaceae, Faboideae, Indigofereae) — 03.03.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Indigofera spicata (Fabaceae, Faboideae, Indigofereae) — 03.03.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Indigofera spicata (Fabaceae, Faboideae, Indigofereae) — 01.04.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Indigofera spicata (Fabaceae, Faboideae, Indigofereae) — 05.04.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Indigofera spicata (Fabaceae, Faboideae, Indigofereae) — 28.06.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Indigofera spicata (Fabaceae, Faboideae, Indigofereae) — 16.03.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Indigofera spicata (Fabaceae, Faboideae, Indigofereae) — 25.09.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Indigofera spicata (Fabaceae, Faboideae, Indigofereae) — 25.09.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Indigofera spicata (Fabaceae, Faboideae, Indigofereae) — 25.09.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Indigofera spicata (Fabaceae, Faboideae, Indigofereae) — 20.07.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Indigofera spicata (Fabaceae, Faboideae, Indigofereae) — 01.04.2023