Tracheophyta (Plants) — Fabaceae (Leguminosae, Legumes) — Faboideae — Phaseoleae — VignaV. luteola

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Vigna luteola (Fabaceae, Faboideae, Phaseoleae) — 07.10.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Vigna luteola (Fabaceae, Faboideae, Phaseoleae) — 09.11.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Vigna luteola (Fabaceae, Faboideae, Phaseoleae) — 13.07.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Vigna luteola (Fabaceae, Faboideae, Phaseoleae) — 28.02.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Vigna luteola (Fabaceae, Faboideae, Phaseoleae) — 28.02.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Leptotes pirithous (Lycaenidae, Polyommatinae, Polyommatini) [♀] and Vigna luteola (Fabaceae, Faboideae, Phaseoleae) [oviposition] [♀] — 13.07.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Leptotes pirithous (Lycaenidae, Polyommatinae, Polyommatini) [♀] and Vigna luteola (Fabaceae, Faboideae, Phaseoleae) [background] — 13.07.2022