Tracheophyta (Plants) — Verbenaceae (Verbena family, Vervain family) — Lantanoideae — Lantaneae — LantanaL. camara

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Lantana camara (Verbenaceae, Lantanoideae, Lantaneae) — 27.10.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Lantana camara (Verbenaceae, Lantanoideae, Lantaneae) — 21.09.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Lantana camara (Verbenaceae, Lantanoideae, Lantaneae) — 21.09.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Lantana camara (Verbenaceae, Lantanoideae, Lantaneae) — 21.09.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Lantana camara (Verbenaceae, Lantanoideae, Lantaneae) — 17.03.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Lantana camara (Verbenaceae, Lantanoideae, Lantaneae) — 30.05.2023