Vertebrata (Vertebrates) — Aves (Birds) — Accipitridae (Vultures, Eagles) — Buteoninae — Buteonini — ButeoB. buteo

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Buteo augur (Accipitridae, Buteoninae, Buteonini) and wooden electricity pylon — 10.06.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Buteo augur (Accipitridae, Buteoninae, Buteonini) and wooden electricity pylon — 10.06.2023