Vertebrata (Vertebrates) — Mammalia — Rodentia — Muridae — Murinae — Murini — MusM. minutoides — [portraits]

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Mus minutoides (Muridae, Murinae, Murini) — 26.06.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Mus minutoides (Muridae, Murinae, Murini) — 26.06.2023